تاریخ و تمدن ملل اسلامی

منابع مواد آزمونی تاریخ اسلام(ضریب 4):

1-      تاریخ سیاسی اسلام،نوشته حسن ابراهیم حسن(بخش مصر و شام)

2-      تاریخ عرب، نوشته فیلیپ حتی(مباحث مربوط به تاریخ مصر وشام و جنگهای صلیبی)

3-      تاریخ زندگانی پیامبر،نوشته مرحوم آیتی،ویرایش گرجی،انتشارات دانشگاه تهران

4-      دولت امویان،نوشته سهیل طقوش،انتشارات پژوهشگاه حوزه ودانشگاه(مهم)

5-      تاریخ خلافت عباسی،نوشته دکتر خضری،انتشارات سمت(مهم)

6-      دولت ممالیک،انتشارات پژوهشگاه حوزه ودانشگاه

7-      فاطمیان، انتشارات پژوهشگاه حوزه ودانشگاه

8-    تاریخ اندلس ،آیتی،انتشارت دانشگاه تهران(با اهمیت کمتری)

9-   دولت عثمانی، انتشارات پژوهشگاه حوزه ودانشگاه(مهم)

10-   ایران عصر صفوی،نوشته راجر سیوری،انتشارات مرکز

11-   تاریخ اسپانیای اسلامی ،نوشته مونتگمری وات

12-امویان اندلس،نوشته نعنعی،ترجمه سپهری،اتنشارت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه(مهم)

13-   تاریخ تشیع1و2،زیر نظر دکتر خضری، انتشارات پژوهشگاه حوزه ودانشگاه(مهم)

14-   تاریخ  ایران کمبریج ج5 سلجوقیان،انتشارات امیر کبیر

15-   تاریخ ایران کمبریج ج4 مباحث مربوط به حکومتهای متقارن،انتشارات امیر کبیر

16-   تاریخ کمبریج جلد صفویان ،ترجمه آژند

17-   سلسله های اسلامی جدید ،زامباور

18-تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی دوران صفویه،نوشته نوایی وغفاری فرد،انتشارات سمت(مهم)

منابع مواد آزمونی مربوط به فرهنگ و تمدن اسلام(ضریب 3):

1-      علم در اسلام،نوشته سید حسین نصر،ترجمه احد آرام،انتشارات سروش

2-      علم وتمدن در اسلام؛نوشته سید حسین نصر،انشارات علمی و فرهنگی(مهم)

3-      تاریخ علوم عقلی،نوشته ذبیح الله صفا، انتشارات دانشگاه تهران

4-انتقال علوم یونانی به عالم اسلامی،نوشته دولیسی اولیری، نشر دانشگاهی

5-    النظم المالیه،انور الرفاعی

6-      خراج و نظامهای مالی در اسلام،نوشته الریس،انتشارات دانشگاه اصفهان

7-      تاریخنگاری در اسلام،نوشته عالم زاده وسجادی،انتشارات سمت(مهم)

8-      مطالعات اسلامی در غرب، نوشته الویری ، سمت

9-      مطالعات اسلامی در غرب انگلیسی زبان؛ نوشته اسعدی، سمت

10-      تاریخ عمومی هنرهای مصور(بخش اسلام)،نوشته علینقی وزیری،انتشارات دانشگاه تهران

11-   تاریخ هنر در سرزمینهای اسلام، ترجمه قنوات،انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد(مهم)

12-   تاریخ دانشگاههای بزرگ اسلامی،ترجمه کسائی،انتشارات دانشگاه تهران

13-   نهاد آموزش اسلامی،منیر الدین احمد،ترجمه ساکت،انتشارات نگاه معاصر(مهم)

14-   جغرافیای تاریخی اسلام ج1و2،نوشته قره چانلو،انتشارات سمت(مهم)

15-   جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی ،نوشته گای لسترنج؛انتشارات علمی و فرهنگی

16-   در مورد تاریخ تشکیلات اسلامی  از جزوات ومقالات(اقطاع و طعمه{مجله تاریخ اسلام}،جامگی{دانشنامه جهان اسلام}،...)دکتر موسوی(دانشکده الهیات تهران)استفاده شود.(مهم)

منابع موادآزمونی زبان عربی(ضریب4):

1-آمزش زبان عربی1و2،نوشته دکتر آذرتاش آذرنوش،نشر دانشگاهی

2-صرف ساده و نحو ساده،نوشته عبدالرسول کشفی،انتشارات طه

3-مبادی العربیه جلد4،تالیفات محمدی،حسینی،شریعت،مسجد سرایی،شیروانی

منابع موادآزمونی زبان انگلسیس(ضریب3):
1-شیه در اسلام،نوشته علامه طباطبایی،ترجمه نصر

2-زبان تخصصی و نیمه تخصص الهیات،انتشارت سمت

3-مداخل اسلام دایره المعارف بزرگ اسلام


امید است با مطالعه منابع معرفی شده عملکرد قابل قبولی داشته باشید.

موفق و پیروز باشید.

نوشته شده در نهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 12:26 توسط شمیم یاسایی|


آخرين مطالب
» مورخین و علم تاریخ
» تغییرات جدید منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
»
» تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Design By : Pars Skin